Hoe vindt de overdracht plaats van apenpokken?


Zoals al eerder is gemeld, kan apenpokken overgaan van dieren op mensen. Veel mensen ontvangen het virus van andere besmette personen. Bij mensen kan middels de slijmvliezen in neus, mond en ogen, en open wondjes, het virus het lichaam binnenkomen. Dus kan de overdracht plaatsvinden door het zoenen met iemand met het virus. Ook kan het zich verspreiden door vochtdeeltjes uit de mond- en keelholte of uit blaasjes, echter niet door vochtdeeltjes die door de lucht zweven. Er bestaan nog vele onduidelijkheden over de overdracht van de huidige apenpokken. Het lijkt erop, dat diverse mannen de ziekte hebben opgedaan door seksuele contacten met andere mannen. Hoewel de apenpokken oorspronkelijk uit Afrika kwam en de eerste besmettingen in Europa werden veroorzaakt door mensen van dat continent kwamen, zijn er nu gevallen van geïnfecteerden bekend, die geen contact met dergelijke personen hebben gehad.